Despre noi

 

Preluând tradiţia, experienţa şi misiunea Fundaţiei Calea Victoriei şi beneficiind de un corp de lectori formaţi atât în România cât şi în străinătate, Şcoala de Arte şi Maniere îşi propune să contribuie la formarea şi dezvoltarea personală şi intelectuală a cursanţilor săi, copii şi adolescenţi prin:

 • cursuri
 • ateliere
 • evenimente
 • conferinţe

Modelul pedagogic pe baza căruia ne structurăm programa combină un mesaj academic puternic documentat, transmis într-o manieră interactivă, lucrând pe principiul asocierilor creative între resursele disponibile şi tematica abordată, adaptând conţinutul de la lecţie la lecţie în funcţie de grupa de vârstă, starea de spirit şi dinamica necesitaţilor grupului, pentru a stimula şi îmbogăţi bagajul informaţional atât la nivel teoretic cât şi vizual şi intuitiv.

Şcoala de Arte şi Maniere pune accentul pe:

 • evoluţia personală
 • descoperirea potenţialului individual al copiilor şi adolescenţilor

oferindu-le acestora o programă integrată şi interdisciplinară de cursuri teoretice şi practice care adresează un spectru complet de discipline şi grupe de vârstă.

Programa Şcolii de Arte şi Maniere oferă:

 • cursuri de actorie şi de lectura;
 • cursuri de scriere creativă, jurnalism şi literatură;
 • cursuri de caligrafie şi grafică;
 • cursuri de bune maniere, imagine şi stil personal;
 • cursuri de dicţie şi vorbire în public;
 • cursuri de pictură, modelaj în lut, colaj şi bricolaj;
 • cursuri de astronomie;
 • cursuri de dezvoltare a inteligentei emoţionale;
 • cursuri de cultura generala: istorie, muzica, mitologie etc

OBIECTIVELE ŞCOLII DE ARTE ŞI MANIERE:

 • Să promoveze şi să susţină dezvoltarea intelectuală, artistică, morală, spirituală, emoţională şi fizică a cursanţilor săi ajutându-i să crească şi să se transforme în adulţi încrezători, educaţi, respectuoşi, abili şi responsabili social;
 • Să recunoască că fiecare cursant are o personalitate individuală şi să adapteze şi recalibreze constant metodele de predare şi tematica cursurilor, atelierelor şi a conferinţelor pentru a întruni cerinţele şi nevoile cursanţilor şi pentru a-i ghida să-şi realizeze potenţialul personal maxim;
 • Să prezinte cursuri planificate cu atenţie şi preocupare faţă de nevoile specifice ale cursanţilor, punând accentul pe metode de predare interactive care încurajează copiii să participe activ pe parcursul atelierelor, să pună întrebări şi să îşi argumenteze cu încredere opiniile, să gândească liber şi să chestioneze abil şi constructiv informaţiile primite;
 • Să susţină programele şcolii cu lectori calificaţi, talentaţi, competenţi, care stăpânesc metodele de predare în funcţie de diferitele grupe de vârstă şi tematica cursurilor
 • Să inspire copiii şi adolescenţii să adopte educaţia şi dezvoltarea personală ca un proces continuu şi activ şi să le cultive atât gândirea analitică şi critică cât şi cultura vizuală şi cea generală;
 • Să ofere părinţilor feedback cu privire la evoluţia şi aptitudinile cursanţilor şi să colaboreze împreună cu aceştia pentru a găsi cursurile adecvate abilităţilor naturale şi preocupărilor copiilor;
 • Să se îngrijească ca mediul în care cursanţii interacţionează şi învaţă să fie un mediu plăcut, relaxat, sănătos, care îi stimulează şi care le oferă toate facilităţile necesare desfăşurării în condiţii optime a cursurilor.